Köavgift betalas senast 1 mars

Vi har just nu (24 januari) 39 personer på vår kölista och vi har 14 lediga lotter. I slutet av mars kommer vi att skicka ut kallelse till visning av lotter.

Då är det viktigt att de som nu står i kö har betalat sin årliga köavgift på 100 kr till plusgiro 4857543-5 . Information om hur detta går till skickas ut med e-post till de köande. Glöm inte att skriva vem som betalar! Avgiften för de som står i kö ska vara betald senast 1 mars. Nya som ställer sig i kön får förstås betala allteftersom.

Frågor om väntelista kan ställas till styrelsens köansvariga Osman Baker på  e-postadress vantelista.sft@gmail.com

Det är också till den adressen som nya intresserade ska kontakta oss.

Läs mer om vårt kösystem här!