Odlingstunnlar tillåtna (på prov) i Skarpnäck

FSSK:s kommitté för fritidsträdgårdar har länge arbetat för att odlingstunnlar ska bli tillåtna i Stockholms koloniområden. Nu har trafikkontoret beslutat att i i Skarpnäcks stadsdel blir det tillåtet på prov i de föreningar som vill så.
I vår förening Skarpnäcks fritidsträdgårdar blir det tillåtet.  Dock gäller regler för detta. Läs igenom dem och tänk också på att ni måste prata med era grannar och kontakta styrelsen innan ni sätter upp en tunnel.
Tillståndet gäller bara växthustunnlar som är tillverkade för just detta ändamål, inga andra strukturer.  Det är svårt att hitta en tunnel som bara är 190 cm hög, men då får man försöka gräva ner den lite.

Reglerna som gäller (och som är godkända av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning) är:
• på odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel med rör av aluminium som täcks av plast godkänd för odling, plasten skall företrädesvis vara vit/ofärgad
• uppförande av tunnel ska ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek
• tunneln får ej uppföras så att den skuggar grannars lott
• tunneln får ej uppföras så att den blockerar siktlinjer, utsiktspunkter eller insyn till lotten
• maximal storlek på tunneln får vara 10% av lottens yta men som mest 8 kvadratmeter
• maximal höjd på tunneln får vara 190 cm
• tunneln får endast användas till odling