Nytt om årsmötet och fler vårnyheter

Kallelse till årsmöte 18 april har gått ut till medlemmarna. I början av april beslutar styrelsen om ifall mötet ska bli digitalt (på zoom) eller på plats utomhus som vi tidigare tänkt. Då skickas nytt brev till medlemmarna. Där finns också styrelsens svar på inkomna förslag från medlemmar.

Vatten

Vattnet sätts på igen när det inte finns någon risk för frost. Det är svårt att veta när det blir. Vi skickar ut ett e-postbrev när vattnet är på.

Vårens gemensamma arbetsdag

Datum för vårens gemensamma arbetsdag är inte bestämt ännu. Det bestäms på styrelsens nästa möte i början av april. Men vi brukar ha dem i början av maj, så det är troligt att det blir 8-9 maj.

Ny uppdaterad info för nya medlemmar

Förra våren höll vi inget introduktionsmöte för nya odlare. Hoppas det kan bli av i år. På de mötena brukar vi, förutom att berätta om föreningen och visa redskapsboden, dela ut ett blad med grundläggande information. Nu finns en uppdaterad version av detta. Titta gärna på det.