Intern byteskö

Nu inför vi en intern byteskö.

Den kommer att fungera så här:
Ledig lott erbjuds till köande för internbyte i turordning. Den lott som då blir ledig går till den externa kön. Direkt när en lott blir ledig kommer ett mejl att gå ut till alla på den interna byteslistan. Svar ska vara inne inom den (ganska korta) tidsrymd som framgår i mejlet. Detta för att påskynda processen. En ny lott blir ju ledig direkt igen om någon tackar ja. Att inte svara på mejlet innebär ett nej-svar.

Länk för att anmäla sig till den interna byteskön

Informationen finns också på sidan För medlemmar