Parkering med tillstånd

Skyltar där det står ”Privat parkering. Tillstånd erfordras” finns nu på vår lilla asfalterade bit av Ryssbodavägen mellan områdets olika delar.

Våra odlare har fått information i e-postutskick om hur de ska gå tillväga för att få parkeringstillstånd. Sätt tillståndet synligt i framrutan.

Det här gör vi efter att frågan kom upp på årsmötet. Vi kommer inte att ha någon särskild parkering för rörelsehindrade från början, men om det behovet uppstår så löser vi det.