Motion om social mångfald

Styrelsen i vår förening har skrivit en motion till Koloniträdgårdsförbundets förbundsråd 2022. Den gäller social mångfald. Snart kommer den att behandlas av Stockholms Koloniträdgårdar. Om den går igenom där skickas den vidare som Stockholms motion till förbundsrådet.

I motionen påpekar vi att alla vi kolonister är medvetna om hur viktigt det är med biologisk mångfald. Vi vet att vi behöver odla många olika växter för att i sin tur många olika insekter ska trivas. Vi vet att en levande jord myllrar av mikroorganismer och att vi genom hur vi gödslar och komposterar kan påverka detta.

Lika viktigt, för hållbarheten, är det med social mångfald i en folkrörelse.  För att den ska utvecklas i takt med tiden, och gärna vara steget före, behövs många perspektiv. Många perspektiv kräver olika erfarenheter. Därför behöver vi vara, både bland förtroendevalda och anställda, personer med olika åldrar, kön och bakgrunder. Att få till detta kan vara avgörande för hur en rörelse kan fortleva. Alternativet är att stagnera och dö ut.

Och sedan föreslår vi att Koloniträdgårdsförbundet ordnar fortbildning i mångfalds- och inkluderingsfrågor för sina regioner under kommande period. Och att de under kommande period utarbetar och implementerar en mångfaldsplan för sin rekrytering av personal.