Vårens viktiga dagar

Nu ligger området i vacker vintervila. Men här kommer vårens viktigaste datum för den som vill vara väl förberedd:

Avgift för 2022 ska vara betald senast 28 februari. Avgiften är 900 kronor.

Årsmöte 2022 kommer att hållas den 13 mars kl. 13. Kallelse och information om var mötet ska vara kommer till medlemmarna sex veckor innan.

Vårens gemensamma fixardag kommer att vara 24 april. Då ska vi reparera staketet och gå igenom alla vattenkranar, några läckte i höstas.