Verksamhetsplan för föreningen 2022

På årsmötet 13 mars presenterade styrelsen denna verksamhetsplan och vi antog en budget som kommer göra det möjligt att genom föra den. Hela årsmötesprotokollet kommer att finnas senare under För medlemmar.

Under det kommande året vill vi fortsätta arbeta för bra förutsättningar för självständiga arbetsgrupper. Vi vill också uppmuntra mindre initiativ och nya idéer för att göra området funktionellt och trevligt. Det finns möjligheter att förbättra de gemensamma ytorna som inte är ängar.
Konkreta uppgifter som ska genomföras är:
• Gå igenom vattenkranarna, byta ut packningar där så behövs.
• Laga staket och ersätta delar.
• Göra gemensamma insatser mot mördarsniglar och åkersniglar på hela området.
• Arbetet för miljödiplomering fortsätter med målet att bli diplomerade för grundnivån.
• Nyhetsbrev skickas till medlemmarna när styrelsen har information att dela. Facebook-gruppen är ett komplement, men e-post är huvudkanalen.
• Införa gemensamt system för digital delning av dokument i styrelsen.
• Bygga ytterligare en uppsamlingsplats för organiskt material.

På årsmötet valdes också ny styrelse. Vilka som är med står på sidan Kontakt.

Årsmötet la också till två nya punkter på ordningsföreskrifterna för området.

Uppsamlingsplats för organiskt material som byggdes på höstens arbetsdag 2021.