Solidaritetskassa för medlemmar

Årsavgiften vi har på 900 kr kan för många kännas som väldigt lite pengar, medan för andra kan det vara svårt att få pengarna att räcka till den. Styrelsen vill att alla ska ha möjlighet att odla och ha en kolonilott. Därför har styrelsen upprättat en s.k. Solidaritetskassa, likt de som finns i många idrottsföreningar.

Hit kan alla som vill donera en slant för att bidra till att odlingsgrannar och vänner ska kunna fortsätta att odla och njuta av sin lott även under ekonomiskt tuffa perioder. Använd Swish till 0707578069 som tillhör vår kassör Lisa Adelsköld, skriv Solidaritetskassan som meddelande. Kanske har du för mycket squash eller vinbär och kan erbjuda grannar att ta, mot att de sätter in valfri slant i Solidaritetskassan?

Från kassan går det endast att få bidrag till årsavgiften, inte till några andra kostnader förknippade med odlandet eller föreningen.

Kassan är helt skild från föreningens ekonomi och pengarna finns inte på föreningens konto, utan sköts separat av kassören. En egen kassabok har upprättats där alla bidrag redovisas och styrelsen har full insyn i hur mycket medel som finns i kassan. Men det hela bygger ändå på tillit till oss i styrelsen.

Om det är så att en medlem har svårt att betala sin årsavgift så skickar man ett mejl till styrelsen (till odla.sft@gmail.com) och beskriver sin situation och ansöker om att få ta del av medel från kassan. Vi kommer inte kräva några intyg eller liknande. Beslut fattas av styrelsen.

Det kommer tyvärr inte gå att garantera att alla som söker får pengar. Det beror på hur mycket som finns i kassan. Det är inte först till kvarn som gäller, i stället delar vi inte ut något förrän precis vid datumet då avgifterna ska betalas in (i år 2023, 12 mars). På så sätt vet vi förhoppningsvis hur många som är i behov av stöd just det året. Och kan dela ut så rättvist det går.

Man ger som privatperson och helt frivilligt utifrån de förutsättningar vi beskriver. De som valt att ge får helt enkelt lita på att vi i styrelsen gör så gott vi kan och hjälper så mycket det går, där störst behov finns.

Om solidaritetskassan skulle avslutas sätts eventuella kvarvarande pengar in på föreningens bankkonto och kommer alla medlemmar till del.

Sammanfattning – så funkar Solidaritetskassan

  • Betala in till Solidaritetskassan med Swish till 0707578069 som tillhör vår kassör Lisa Adelsköld. Skriv Solidaritetskassan som meddelande
  • Sök bidrag ur Solidaritetskassan genom att skriva till vår förenings e-post  odla.sft@gmail.com som hanteras av styrelsens ordförande Katrin Holmberg.
  • Styrelsen beslutar gemensamt hur pengarna fördelas.

Bild från gemensam kompostworkshop som vi gjorde tillsammans med Orten odlar sommaren 2020.