För medlemmar

Kontakta styrelsen
Mejla till  odla.sft@gmail.com

Infoblad för nya odlare 2021
Kortfattad aktuell sammanfattning av information som finns på hemsidan. Giltigt från april 2021.
:: Hämta som pdf!

Karta över området
Vårt område har totalt 101 lotter. Här är en karta med lottnumren tydligt markerade.  Lotterna 111, 116, 117, 118, 122, 147, 152, 153, 157, 158 och 167 är gemensamma områden som inte hyrs ut av olika anledningar (oftast att de är för skuggiga).
:: Hämta kartan som pdf

Facebookgrupp för odlarna
Vi har en Facebookgrupp för kommunikation inom föreningen. Alla som odlar på området är välkomna att vara med där.

Miljöpolicy
FSSK:s miljöpolicy gäller alla föreningar som är anslutna. Det viktigaste att ha koll på i den är:

  • Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.
  • Endast organisk gödsel får användas.
  • Kompostera trädgårdsavfall!

Läs hela policyn här (vissa delar gäller bara stugföreningar)

Miljödiplomering
Vi arbetar för att bli en miljödiplomerad förening. Vill du vara med i miljögruppen? Kontakta styrelsen!

Ordningsregler för området
Föreningen har regler för att området ska vara så fint som möjligt, och för att alla ska kunna veta vad som förväntas av den som har en lott.
Du kan ladda ned dem som PDF här: Ordningsföreskrifter

Låna redskap
Föreningen har gemensamma redskap som spadar, vattenslang, gräsklippare och som finns att låna i förrådet i föreningshuset.Det är bara att låna, boden är för det mesta upplåst. När du är klar med ett redskap så ställ tillbaka det direkt, så kan någon annan odlare använda det. Fräscha grejer håller längre och är roligare att jobba med, så glöm inte att tvätta av redskapen när du är klar med dem. Och om något går sönder, så meddela styrelsen så att vi kan åtgärda det. Skottkärror finns fastlåsta utanför.  Medlemmarna får koden i mejl. 

Vattennyckel
För att kunna använda vattenposterna behöver du en vattennyckel som har dimensionen 8 mm. Du hittar den i järnhandeln eller på bensinstationer.

vattenyckel

Seves lund – vår gemensamma grillplats och äppelodling
En bit ner på den del av området som boden står på finns vår gemensamma grillplats och äppelodling. Träden planterades i juni 2017 och grillplatsen iordningställdes sommaren 2019.

Bygga på kolonilotten
På odlingslotterna får man inte bygga så mycket, men en mindre pergola eller spaljéer för växterna att klänga kring går bra. Klicka på den gula bilden nedan för att läsa mer om hur du kan göra din pergola, spaljéer och kanter så att de följer kommunens regler. Det är sedan 2018 tillåtet att med godkännande från styrelsen sätta upp odlingstunnel.

pergola

Viltstängsel
Vi får inhägna våra lotter med nät av typen Allox som skydd mot rådjur. Den som vill göra detta ansvarar själv för inköp, uppsättning och underhåll av nätet. Innan du sätter upp nätet måste du tala med dina lottgrannar och det får inte sättas upp så att det orsakar problem för grannarna. Det är bara Alloxnät som är godkända (av Skarpnäcks stadsdel) och de finns i antingen 1,5 m eller 2 m höjd. En bra sak med Allox är att de är svarta och nästan osynliga på håll för människor, så de stör inte sikten i området även om de är höga.

Normalstadgar för föreningar anslutna till Stockholms Koloniträdgårdar
Här finns som pdf normalstadgar för föreningar anslutna till Stockholms Koloniträdgårdar. Dessa stadgar gäller för vår förening.

:: Hämta pdf!

Protokoll från årsmöten

Årsmötet 2021:: Hämta pdf!

Årsmötet 2020:: Hämta pdf!

Årsmötet 2019 :: Hämta pdf!

Årsmötet 2018 :: Hämta pdf

Årsmötet 2016 :: Hämta pdf

Årsmötet 2015 :: Hämta pdf

Integritetspolicy
Läs här om hur vi hanterar personuppgifter