För medlemmar

Kontakta styrelsen

Mejla till  odla.sft@gmail.com

Infoblad för nya odlare 2022

Kortfattad aktuell sammanfattning av information som finns på hemsidan. Giltigt från juni 2022.
:: Hämta pdf!

Karta över området

Vårt område har totalt 101 lotter. Här är en karta med lottnumren tydligt markerade.  Lotterna 111, 116, 117, 118, 122, 147, 152, 153, 157, 158 och 167 är gemensamma områden som inte hyrs ut av olika anledningar (oftast att de är för skuggiga).
:: Hämta kartan som pdf

Facebookgrupp för odlarna

Vi har en Facebookgrupp för kommunikation inom föreningen. Alla som odlar på området är välkomna att vara med där.

Ordningsföreskrifter för området

Samma ordningsföreskrifter gäller för alla koloniföreningar i Stockholm. De är framtagna i samarbete med  Stockholms stad och antogs 2010. I vår förening har vi lagt till två punkter.
Läs ordningsföreskrifterna här

Miljöpolicy

  • Kemiska bekämpningsmedel får inte användas.
  • Endast organisk gödsel får användas.
  • Kompostera trädgårdsavfall!

Miljödiplomering

Vi är en miljödiplomerad förening. Vill du vara med i miljögruppen? Kontakta styrelsen!

Gemensamma redskap

Föreningen har gemensamma redskap som spadar, vattenslang, gräsklippare och som finns att låna i förrådet i föreningshuset. Boden är låst, alla odlare har fått koden i mejl. När du är klar med ett redskap så ställ tillbaka det direkt, så kan någon annan odlare använda det. Fräscha grejer håller längre och är roligare att jobba med, så glöm inte att tvätta av redskapen när du är klar med dem. Och om något går sönder, så meddela styrelsen så att vi kan åtgärda det. Skottkärror finns fastlåsta utanför.  Det är samma kod som till boden.

Vattennyckel

För att kunna använda vattenposterna behöver du en vattennyckel som har dimensionen 8 mm. Du hittar den i järnhandeln eller på bensinstationer.

vattenyckel

Seves lund – vår gemensamma grillplats och äppelodling

En bit ner på den del av området som boden står på finns vår gemensamma grillplats och äppelodling. Träden planterades i juni 2017 och grillplatsen iordningställdes sommaren 2019.

Bygga på kolonilotten

På odlingslotterna får man inte bygga så mycket, men en mindre pergola eller spaljéer för växterna att klänga kring går bra. Klicka på den gula bilden nedan för att läsa mer om hur du kan göra din pergola, spaljéer och kanter så att de följer kommunens regler. Det är sedan 2018 tillåtet att med godkännande från styrelsen sätta upp odlingstunnel.

pergola

Viltstängsel

Vi får inhägna våra lotter med nät av typen Allox som skydd mot rådjur. Den som vill göra detta ansvarar själv för inköp, uppsättning och underhåll av nätet. Innan du sätter upp nätet måste du tala med dina lottgrannar och det får inte sättas upp så att det orsakar problem för grannarna. Det är bara Alloxnät som är godkända (av Skarpnäcks stadsdel) och de finns i antingen 1,5 m eller 2 m höjd. En bra sak med Allox är att de är svarta och nästan osynliga på håll för människor, så de stör inte sikten i området även om de är höga.

Normalstadgar för föreningar anslutna till Stockholms Koloniträdgårdar

Här finns som pdf normalstadgar för föreningar anslutna till Stockholms Koloniträdgårdar. Dessa stadgar gäller för vår förening.

:: Hämta pdf!

Intern byteskö

Direkt när en lott blir ledig kommer ett mejl att gå ut till alla på den interna byteslistan. Ledig lott erbjuds till köande för internbyte i turordning. Den lott som då blir ledig går till den externa kön. Svar ska vara inne inom den (ganska korta) tidsrymd som framgår i mejlet. Detta för att påskynda processen. En ny lott blir ju ledig direkt igen om någon tackar ja. Att inte svara på mejlet innebär ett nej-svar.

Här anmäler du dig till kön

Parkering med tillstånd

Den asfalterade delen av Ryssbodavägen som ligger mellan vårt områdes två delar tillhör området. Därför är parkering inte tillåten för andra än våra odlare. Tillstånd att sätta i framrutan får odlare efter kontakt med styrelsen.

Solidaritetskassan

För att möjliggöra att alla kan odla. Läs om Solidaritetskassan här!

Protokoll från årsmöten

Årsmötet 2022:: Hämta pdf!

Årsmötet 2021:: Hämta pdf!

Årsmötet 2020:: Hämta pdf!

Årsmötet 2019 :: Hämta pdf!

Årsmötet 2018 :: Hämta pdf

Årsmötet 2016 :: Hämta pdf

Årsmötet 2015 :: Hämta pdf

Integritetspolicy

Läs här om hur vi hanterar personuppgifter