Årsmöte med solstudier och fröbyte

På årsmötet den 15 mars kommer vi att få lära oss om hur vi kan göra en solstudie för vår lott och på så sätt få mest nytta av ljuset i våra odlingar. Det är vår medlem Emy Johanna Brandt (som är landskapsarkitekt) som ska berätta och tipsa oss om ett datorprogram vi kan använda.

Fröbyte blir det också, precis som förra året. Mer information om det i kallelsen.

Kallelse till mötet kommer med post och e-post, vi väntar bara på att få klart besked om vilken lokal vi ska vara i. Förhoppningsvis Skarpnäcks kulturhus.

Glöm inte att betala medlemsavgift och arrende. 200 kr i medlemsavgift har vi och 600 kr i arrende. Ange alltid namn och lottnummer vid betalning.Inbetalas till föreningens plusgiro 485 75 43-5 senast 29 februari.

”The Arrival of the Sun” av Ashevak Kenojuak, West Baffin Eskimo Cooperation, 1959

Tips om kompost, 2

Kompostera och skapa nya odlingsytor

Välj ut en plats på lotten där du vill ha ett nytt land. Täck marken med tidningar och/eller kartong. Lägg i flera lager och omlott. Vattna på dem så att de ligger bra an mot marken. Detta gör du för att inte gräs och ogräs ska växa upp.

Nu ställer du dit din pallkrage. Låt gärna tidningarna sticka ut lite utanför kragen. Börja fyll på med organiskt material. I botten kan du gärna ta ganska grovt och vedartat material, hallonris, grenar eller även murkna gamla bräder. Fortsätt fylla på med vad du har, skörderester, ogräs, kanske gödsel. Klipp det gärna i mindre bitar. Blanda gärna in lite jord från andra ställen. Det gör inget om det är som lerklumpar. Den kommer att blandas upp med allt det andra och till slut får du jättefin näringsrik jord här.

Om du har kan du överst lägga finare trädgårdsjord från ett annat land. I så fall kan du så direkt. Annars låter du det stå, t.ex. från höst till vår och då har du ett nytt fint land.

Efter något år kan du flytta pallkragen till en ny yta som du vill ordna till. Nu är tidningarna i botten förmultnade och du har ett nytt litet land. Glöm inte bort att fortsätta tillföra material och kompost även i fortsättningen.

Här finns en video från Skillnadens trädgård som beskriver den här metoden:

Tips om kompost, 1

Ett bra sätt att göra en enkel kompost är att ställa några pallkragar på varandra. Det fungerar bättre än kompostgallren, i dem blir det lätt för torrt i kanterna. Här behålls fukten.

Ju mer finfördelat materialet är, desto fortare bryts det ner. Därför kan det vara bra att klippa stjälkar och kvistar i bitar med en sekatör.

Det är viktigt att varva grönt (kväverikt) material med gult (kolrikt) material. Det kolrika kan vara torra löv, kvistar, små grenar eller även papper. Det gröna kan vara ogräs, skörderester osv. Glöm inte heller att blanda in lite brunt, dvs. jord, för med den följer bakterier och mikroorganismer som gynnar nedbrytningen.

Slut med gemensam komposthög

Nu försvinner den gemensamma komposten. Från och med nu är det inte tillåtet att lägga något på högen (men gärna ta ifrån den). Inom en månad ska den vara helt borta. Vi kommer att sprida ut jorden över gemensamma ytor med hjälp av liten grävmaskin.

Fram tills dess är det fritt fram för alla odlare att hämta jord.

Skälen till att den avskaffas är flera.

  • I en gemensam kompost finns stora risker att växtsjukdomar, som klumprotssjuka och andra, sprids. Detta har också skett.
  • Den stora högen har också dragit till sig skräp som inte alls hör hemma på en kompost, som plast, bräder mm. (Även, och kanske mest, från andra utanför föreningen).
  • Vi arbetar för att bli en miljödiplomerad förening, ett av kraven för detta är att varje odlare komposterar på egen lott.

Under året ska vi på olika sätt öka våra kunskaper om kompostering och dela dem med varandra. På hemsidan, i Facebook-gruppen och i möten på området kommer vi att dela kunskaper och diskutera med varandra.

komposthög

Nyodlarmöte och inspektionsrunda i juni

Ny odlare? Eller inte så ny, men vill ändå ha lite mer koll? Välkommen på nyodlarmöte! Ett enkelt och informellt möte. Vi är där (flera av oss om inte alla) från styrelsen. Visar redskapsboden, den öppna och den låsta, och redskapen.
Alla får en bunt bra broschyrer från Koloniträdgårdsförbundet med odlingsråd.
Vi kan svara på frågor. Hur funkar gemensamma komposten? Vad blir det vid äppelträden? Hur gör vi för att låna redskap i den låsta boden? Och hur använder vi dem?
Välkomna alla som vill, ni behöver inte anmäla er och ni behöver inte vara nya.Vi ses vid stugan kl. 11.00 den 10 juni.

Den 17 juni blir det dags för styrelsen är gå inspektion på området. Som ni vet ska lotterna vara iordningställda för säsongen 15 juni (gäller förstås inte våra alldeles nya medlemmar).
Vi gör de här inspektionerna varje år för att se till att vi tar hand om området enligt de krav som staden ställer på oss. Vilka regler som gäller finns i ordningsföreskrifterna.
Eftersom vi fått specialtillstånd i Skarpnäck att ha odlingstunnlar här i år (se tidigare inlägg) är det ju viktigt att vi följer de regler som ställdes upp för detta, så att tillståndet förhoppningsvis förlängs och blir permanent. Så byggnationer kommer vi att kolla lite extra noga på i år.
Har ni frågor så passa gärna på att komma på Nyodlarmötet veckan innan!
Om vi upptäcker något som inte är okej den 17/6 så meddelar vi medlemmen och sedan går vi en ny runda i slutet av sommaren (19/8).

 

Odlingstunnlar tillåtna (på prov) i Skarpnäck

FSSK:s kommitté för fritidsträdgårdar har länge arbetat för att odlingstunnlar ska bli tillåtna i Stockholms koloniområden. Nu har trafikkontoret beslutat att i i Skarpnäcks stadsdel blir det tillåtet på prov i de föreningar som vill så.
I vår förening Skarpnäcks fritidsträdgårdar blir det tillåtet.  Dock gäller regler för detta. Läs igenom dem och tänk också på att ni måste prata med era grannar och kontakta styrelsen innan ni sätter upp en tunnel.
Tillståndet gäller bara växthustunnlar som är tillverkade för just detta ändamål, inga andra strukturer.  Det är svårt att hitta en tunnel som bara är 190 cm hög, men då får man försöka gräva ner den lite.

Reglerna som gäller (och som är godkända av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning) är:
• på odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel med rör av aluminium som täcks av plast godkänd för odling, plasten skall företrädesvis vara vit/ofärgad
• uppförande av tunnel ska ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek
• tunneln får ej uppföras så att den skuggar grannars lott
• tunneln får ej uppföras så att den blockerar siktlinjer, utsiktspunkter eller insyn till lotten
• maximal storlek på tunneln får vara 10% av lottens yta men som mest 8 kvadratmeter
• maximal höjd på tunneln får vara 190 cm
• tunneln får endast användas till odling