Kontakt

Styrelsens e-post: odla.sft@gmail.com

E-post för kölista: vantelista.sft@gmail.com

Föreningens plusgiro 4857543-5

Föreningens swishnummer 123 064 39 65

Styrelse  2021

Ordförande
Katrin Holmberg (lott 109)

Kassör
Lisa Adelsköld (lott 65)

Ledamöter
Josefine Karlsson (lott 142)
Jonny Mård (lott 166), sekreterare
Mattias de Frumerie (lott 120)
Osman Baker (lott 67), kö-ansvarig

Suppleanter
Amanda Lomell Mazloomi (lott 155)
Karl Fornarve (lott 131)

Valberedning
Tove Andersson (lott 83)
Linda Ekenberger (lott 110)

Revisor Yvonne Bernzon, revisorssuppleant Åsa Wallas