Kontakt

Styrelsens e-post: odla.sft@gmail.com

E-post för kölista: vantelista.sft@gmail.com

Plusgiro 4857543-5

Swish 123 064 39 65

Styrelse  2023
Katrin Holmberg, lott 109 ordförande
Lisa Adelsköld, lott 65 kassör
Jonny Mård, lott 160 sekreterare
Mattias de Frumerie, lott 120 ledamot, ansvarig slåtterängsgrupp
Kajsa Eriksson, lott 131 ledamot
Karl Fornarve, lott 132 ledamot
Helena Nilsson, lott 74 (adjungerad)

Tove Andersson, lott 83 (suppleant) ansvarig i miljögrupp
Rebecca Lange, lott 128 (suppleant)
Dan Arvidsson, lott 156 (suppleant)

Revisor: Ylva Säfvelin
Revisorssuppleant: vakant

Valberedning:
Rot Marita Mejías (sammankallande)
Ewa Arvidsson (ledamot)
Osman Baker (ledamot)

Organisationsnummer 802011-2309