Kontakt

Styrelsens e-post: odla.sft@gmail.com

E-post för kölista: vantelista.sft@gmail.com

Föreningens plusgiro 4857543-5

Föreningens swishnummer 123 064 39 65

Styrelse  2020

Ordförande
Katrin Holmberg (lott 109)

Kassör
Lisa Adelsköld (lott 65)

Ledamöter
Amanda Lomell Mazloomi (lott 155)
Karl Fornarve (lott 131)
Jonny Mård (lott 166)
Mattias de Frumerie (lott 120)
Osman Baker (lott 67)

Suppleant
Josefine Karlsson (lott 142)

Valberedning
Tove Andersson
Marita Castro

Revisor Yvonne Bernzon, revisorssuppleant Åsa Wallas