Kontakt

Styrelsens e-post: odla.sft@gmail.com

E-post för kölista: vantelista.sft@gmail.com

Plusgiro 4857543-5

Swish 123 064 39 65

Styrelse  2022
Katrin Holmberg (lott 109) ordförande
Lisa Adelsköld (lott 65) kassör
Jonny Mård (lott 160) sekreterare
Osman Baker (lott 67) köansvarig
Mattias de Frumerie (lott 120) ledamot
Helena Nilsson (lott 74) adjungerad
Tove Andersson (lott 83) suppleant
Irini Åberg (lott 144) suppleant

Revisor: Yvonne Bernzon
Revisorssuppleant: Ylva Säfvelin

Valberedare: Ewa Arvidsson

Organisationsnummer 802011-2309