Kontakt

Styrelsens e-post: odla.sft@gmail.com

E-post för kölista: vantelista.sft@gmail.com

Föreningens plusgiro 4857543-5

Styrelse vald på årsmötet 23 oktober 2016

Ordförande
Katrin Holmberg

Kassör
Seve Nilsson

Sekreterare
Yvonne Bernzon

Köansvarig
Osman Baker

Studieansvarig
Amanda Lomell Mazloomi

Suppleant Kerstin Addo

Valberedning Marita Castro och Klara Schyberg

17augusti2012lotten 033