Kontakt

Styrelsens e-post: odla.sft@gmail.com

E-post för kölista: vantelista.sft@gmail.com

Föreningens plusgiro 4857543-5

Styrelse vald på årsmötet 31 mars 2019

Ordförande
Katrin Holmberg

Kassör
Seve Nilsson

Köansvarig
Osman Baker

Studieansvariga
Amanda Lomell Mazloomi
Karl Fornarve

Ledamot
Mattias de Frumerie

Adjungerad (från augusti 2019)
Lisa Mac Donald

Suppleanter
Klara Schyberg
Josefine Karlsson

Valberedning Marita Castro + vakant

Revisor Åsa Wallas, revisorssuppleant Lisa Adelsköld