Kontakt

Styrelsens e-post: odla.sft@gmail.com

E-post för kölista: vantelista.sft@gmail.com

Föreningens plusgiro 4857543-5

Styrelse vald på årsmötet 18 mars 2018

Ordförande
Katrin Holmberg

Kassör
Seve Nilsson

Köansvarig
Osman Baker

Studieansvariga
Amanda Lomell Mazloomi
Karl Fornarve

Ledamot
Mattias de Frumerie

Valberedning Marita Castro och Kerstin Addo

17augusti2012lotten 033