Årsmöte 2019

Kallelse går ut till alla medlemmar även med brev och med e-post.

Tid och plats

Tid: Söndag 31 mars kl. 14.00
Plats: B-salen, Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

Motioner och förslag till årsmötet är välkomna! Skicka dem till föreningens e-post odla.sft@gmail.com senast 16 mars.

Medlemsavgift och arrende

Alla medlemsavgifter och arrendeavgifter ska vara inbetalade innan årsmötet.
Arrende 600 kr per lott och år. Medlemsavgift 200 kr.
Inbetalas till föreningens plusgiro 485 75 43-5 senast 30 mars. Ange alltid namn och lottnummer vid betalning.

Frö- och plantbyte

I samband med årsmötet planerar vi ett frö- och plantbyte. Ta med fröer och plantor och byt till dig nya sorter! Håll utkik på hemsidan och Facebook-gruppen för mer information.

Inspiration för miljödiplomering

Vi har också bjudit in vår grannförening Pungpinans fritidsträdgårdar för att berätta om hur de arbetat med Miljödiplomering och kompostering. Här kan vi få inspiration och goda råd!

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Val av mötesordförande och protokollförare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Fastställande av verksamhetsberättelse
7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balans- räkning
11. Behandling av motioner och förslag
12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
17. Övriga frågor.
18. Mötet avslutas

Publicerat i Föreningsaktiviteter

Vattnet stängs av 12 oktober

Hösten är här. Vattnet stängs av den 12 oktober. Om ni har tunnor kan ni fylla dem innan.

Tänk på att inte skrapa av leriga stövlar på vårt staket, så håller det längre.

 

Publicerat i Föreningsaktiviteter

Välkommen till höstens städdag

Välkomna till höstens städdag! Lördagen den 29 september möts vi mellan klockan 10 och 13. Därefter grillar vi tillsammans.

Samling med avprickning prick klockan 10. Med den listan som grund köper vi sedan grillkorv —- vego eller kött — till alla som deltar. Och delar ut arbetsuppgifterna förstås, de kommer röra sig om staket, grus till gångar och vård av gemensamma ytor, t ex slå gräs med lie.

Varje medlem är skyldig att delta vid minst en av årets städdagar. Många deltar i båda. För varje gång har vi blivit fler som hjälps åt. Det är ett bra tillfälle att träffa många av de andra odlarna på en gång.


Grillning efter städdagen ett tidigare år.

Publicerat i Föreningsaktiviteter | Märkt

Anna Nilssons syrénsaft

1.Skölj syrenerna någon timme eller så.

2.Repa av blommorna på ca 40 klasar, kvistar ger bitter smak.
3.Varva syrenblommorna med 4 fint skivade citroner (och en lime om man älskar det som jag) i en stor bunke.
4.Koka upp 1,5 liter vatten med 1,5 kg socker.
5.Häll sockerlagen över blommor och citron.
6.Låt stå i kylen i 3 dygn.
7.Sila genom duk.
8.Häll upp på flaska (och spara en flaska att blanda med ett glas bubbel i september, syrendoft DÅ livar upp vem som helst)

Publicerat i Recept | Märkt

Anna Nilssons rabarberchutney

Glöm inte att spara några rabarberstänger till chutney…

1.Slanta (och före det, eventuellt, potatisskala rabarberna om de har väldigt tjockt skal) strax under 1 liter rabarber och lägg i kastrull.
2.Häll i 2,5 msk ättika.
3.I med 5 dl socker.
4.Och 1,5 dl vatten
5.Hacka 2 ”normalstarka” chilis med frön och allt, kasta ner dem också.
6.Skiva en stor eller två små halverade rödlökar, ner i kastrullen.
7.Riv ca 3 msk färsk ingefära.
8.Koka upp alltihop under omrörning, låt sedan puttra i sisådär 30 minuter. Salta och peppra efter tycke och smak.
9.Häll genast upp i burkar, på med locket, in i kylen.


KLART!

Publicerat i Recept | Märkt ,

Nyodlarmöte och inspektionsrunda i juni

Ny odlare? Eller inte så ny, men vill ändå ha lite mer koll? Välkommen på nyodlarmöte! Ett enkelt och informellt möte. Vi är där (flera av oss om inte alla) från styrelsen. Visar redskapsboden, den öppna och den låsta, och redskapen.
Alla får en bunt bra broschyrer från Koloniträdgårdsförbundet med odlingsråd.
Vi kan svara på frågor. Hur funkar gemensamma komposten? Vad blir det vid äppelträden? Hur gör vi för att låna redskap i den låsta boden? Och hur använder vi dem?
Välkomna alla som vill, ni behöver inte anmäla er och ni behöver inte vara nya.Vi ses vid stugan kl. 11.00 den 10 juni.

Den 17 juni blir det dags för styrelsen är gå inspektion på området. Som ni vet ska lotterna vara iordningställda för säsongen 15 juni (gäller förstås inte våra alldeles nya medlemmar).
Vi gör de här inspektionerna varje år för att se till att vi tar hand om området enligt de krav som staden ställer på oss. Vilka regler som gäller finns i ordningsföreskrifterna.
Eftersom vi fått specialtillstånd i Skarpnäck att ha odlingstunnlar här i år (se tidigare inlägg) är det ju viktigt att vi följer de regler som ställdes upp för detta, så att tillståndet förhoppningsvis förlängs och blir permanent. Så byggnationer kommer vi att kolla lite extra noga på i år.
Har ni frågor så passa gärna på att komma på Nyodlarmötet veckan innan!
Om vi upptäcker något som inte är okej den 17/6 så meddelar vi medlemmen och sedan går vi en ny runda i slutet av sommaren (19/8).

 

Publicerat i Föreningsaktiviteter, Odlingsråd

Odlingstunnlar tillåtna (på prov) i Skarpnäck

FSSK:s kommitté för fritidsträdgårdar har länge arbetat för att odlingstunnlar ska bli tillåtna i Stockholms koloniområden. Nu har trafikkontoret beslutat att i i Skarpnäcks stadsdel blir det tillåtet på prov i de föreningar som vill så.
I vår förening Skarpnäcks fritidsträdgårdar blir det tillåtet.  Dock gäller regler för detta. Läs igenom dem och tänk också på att ni måste prata med era grannar och kontakta styrelsen innan ni sätter upp en tunnel.
Tillståndet gäller bara växthustunnlar som är tillverkade för just detta ändamål, inga andra strukturer.  Det är svårt att hitta en tunnel som bara är 190 cm hög, men då får man försöka gräva ner den lite.

Reglerna som gäller (och som är godkända av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning) är:
• på odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel med rör av aluminium som täcks av plast godkänd för odling, plasten skall företrädesvis vara vit/ofärgad
• uppförande av tunnel ska ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek
• tunneln får ej uppföras så att den skuggar grannars lott
• tunneln får ej uppföras så att den blockerar siktlinjer, utsiktspunkter eller insyn till lotten
• maximal storlek på tunneln får vara 10% av lottens yta men som mest 8 kvadratmeter
• maximal höjd på tunneln får vara 190 cm
• tunneln får endast användas till odling

Publicerat i Odlingsråd | Märkt