Integritetspolicy

Skarpnäcks fritidsträdgårdar har ett medlemsregister för att koppla lott med rätt arrendator. Nuvarande medlemmar  informeras och de nya avtal som ingås efter 25 maj 2018 innehåller ett medgivande att vi som förening i ett ingående av avtal, rättsligt behöver föra dessa register.

Uppgifter vi har är, är namn, adress, personnr, epost och telefon. Samt lottnummer och datum för tillträde. Avtalen sparas under samma tid som det löper utan uppsägning av någon av parterna.

Även uppgifter om medverkan på städdagar förs in på innevarande år i den digitala medlemsinformationen. Om en medlem anger en orsak till att man tillfälligt inte kan bruka sin lott, p.g.a sjukdom t.ex. noteras detta för att inte anmärkningar ska göras, man får då uppskov för en tidsbestämd period.

Versioner av den digitala informationen sparas i 6 månader och raderas löpande.

Avtalen finns i pappersform undertecknade, men också på dator, lokalt lagrade.

Vid utträde i föreningen sparas avtal i pappersform och kastas efter 3 mån.

På dator raderas det i samband med uppsägning då lotten då blir ledig för ny odlare.

Vid nytillkomna medlemmar meddelas denna information till FSSK kansli. Den informationen innehåller endast namn, adress, postnr samt lottnummer. Detta för att medlemskapet innefattar tidningen Kolonisten. Vill man inte detta får man avsäga sig detta, skriftligt, och då får inte FSSK den informationen.

Vi använder inte uppgifter till något annat.

Mail sparas i 1 år, därefter tas de bort permanent.