Höstarbete och miljösnack

Vi hade en fin höstarbetsdag idag.

Ingen ny uppsamlingsplats för löv kunde byggas eftersom jordankare saknades. Men staketet togs ner så allt är förberett.

När vi förstod att det är risk att en så stor flishög som vi hade kan självantända blev det fokus på att sprida ut den och vattna den.

Skyltar kom äntligen upp!

Sedan fick vi besök av Ingrid Rogblad från Koloniträdgårdsförbundet som berättade om miljödiplomering. Hon sa bland annat att ordet ”trädgårdsavfall” borde strykas ur ordlistor, det finns inget trädgårdsavfall — allt som vuxit kan bli jord igen. Och det är ju sant. Hon gick också runt på området med miljögruppen. Vi är nu klara för diplomering, men själva diplomet ska vi få vid ett annat tillfälle.

Höstens gemensamma arbetsdag

Söndag 25 september blir höstens arbetsdag. Vi samlas vid stugan klockan 11 och håller på till senast klockan 14. Sedan blir det korvgrillning.

I planerna för dagen: sätta upp skyltarna som gjordes i våras (ta gärna med skruvdragare!), ogräsrensning i gångar och andra gemensamma ytor, kolla staketet och ersätta murkna bräder, en grupp ska göra en underhållsplan för området, det sista med ängarna behöver fixas (nästa år jobbar vi på ett nytt sätt med dem) och vi tänker också att vi bygger ytterligare en uppsamlingsplats för löv bredvid den vi byggde 2021.

Det är meningen att alla lotter ska delta i minst en arbetsdag per år. Den som inte deltar i någon av årets arbetsdagar får betala en avgift. Under pandemi-åren tog vi inte ut straffavgift för då hade vi bara arbetsdagar på hösten. Men i år kommer vi att göra det.

Vårens gemensamma arbetsdag 24 april

På vårens gemensamma arbetsdag hade vi tänkt vi gå igenom våra vattenposter och fixa dem som läckte förra året. Nu blir det nog så att det blir gjort en annan dag. Men det kommer ändå helt klart att finnas saker att göra. Lite uppstädning runt stugan och vår uppsamlingsplats för löv står förstås på programmet. Möjligen bygger vi ytterligare en sådan. Den som kommer får se!

Samling kl. 11 vid stugan där det blir avprickning av deltagarna. Det gör vi både för att veta hur mycket korv (vego eller kött) mm vi ska köpa in till grillningen efteråt. Den börjar senast kl. 14, kanske tidigare om vi känner oss klara med jobbet. Vi prickar också av er för att ha koll på vilka som deltar. Det är ju meningen att alla lotter ska delta i minst en arbetsdag per år. Den som inte deltar i någon av årets arbetsdagar får betala en avgift. Under pandemi-åren tog vi inte ut straffavgift för då hade vi bara arbetsdagar på hösten. Men i år kommer vi att göra det.

Verksamhetsplan för föreningen 2022

På årsmötet 13 mars presenterade styrelsen denna verksamhetsplan och vi antog en budget som kommer göra det möjligt att genom föra den. Hela årsmötesprotokollet kommer att finnas senare under För medlemmar.

Under det kommande året vill vi fortsätta arbeta för bra förutsättningar för självständiga arbetsgrupper. Vi vill också uppmuntra mindre initiativ och nya idéer för att göra området funktionellt och trevligt. Det finns möjligheter att förbättra de gemensamma ytorna som inte är ängar.
Konkreta uppgifter som ska genomföras är:
• Gå igenom vattenkranarna, byta ut packningar där så behövs.
• Laga staket och ersätta delar.
• Göra gemensamma insatser mot mördarsniglar och åkersniglar på hela området.
• Arbetet för miljödiplomering fortsätter med målet att bli diplomerade för grundnivån.
• Nyhetsbrev skickas till medlemmarna när styrelsen har information att dela. Facebook-gruppen är ett komplement, men e-post är huvudkanalen.
• Införa gemensamt system för digital delning av dokument i styrelsen.
• Bygga ytterligare en uppsamlingsplats för organiskt material.

På årsmötet valdes också ny styrelse. Vilka som är med står på sidan Kontakt.

Årsmötet la också till två nya punkter på ordningsföreskrifterna för området.

Uppsamlingsplats för organiskt material som byggdes på höstens arbetsdag 2021.

Vårens viktiga dagar

Nu ligger området i vacker vintervila. Men här kommer vårens viktigaste datum för den som vill vara väl förberedd:

Avgift för 2022 ska vara betald senast 28 februari. Avgiften är 900 kronor.

Årsmöte 2022 kommer att hållas den 13 mars kl. 13. Kallelse och information om var mötet ska vara kommer till medlemmarna sex veckor innan.

Vårens gemensamma fixardag kommer att vara 24 april. Då ska vi reparera staketet och gå igenom alla vattenkranar, några läckte i höstas.

Motion om social mångfald

Styrelsen i vår förening har skrivit en motion till Koloniträdgårdsförbundets förbundsråd 2022. Den gäller social mångfald. Snart kommer den att behandlas av Stockholms Koloniträdgårdar. Om den går igenom där skickas den vidare som Stockholms motion till förbundsrådet.

I motionen påpekar vi att alla vi kolonister är medvetna om hur viktigt det är med biologisk mångfald. Vi vet att vi behöver odla många olika växter för att i sin tur många olika insekter ska trivas. Vi vet att en levande jord myllrar av mikroorganismer och att vi genom hur vi gödslar och komposterar kan påverka detta.

Lika viktigt, för hållbarheten, är det med social mångfald i en folkrörelse.  För att den ska utvecklas i takt med tiden, och gärna vara steget före, behövs många perspektiv. Många perspektiv kräver olika erfarenheter. Därför behöver vi vara, både bland förtroendevalda och anställda, personer med olika åldrar, kön och bakgrunder. Att få till detta kan vara avgörande för hur en rörelse kan fortleva. Alternativet är att stagnera och dö ut.

Och sedan föreslår vi att Koloniträdgårdsförbundet ordnar fortbildning i mångfalds- och inkluderingsfrågor för sina regioner under kommande period. Och att de under kommande period utarbetar och implementerar en mångfaldsplan för sin rekrytering av personal.

Parkering med tillstånd

Skyltar där det står ”Privat parkering. Tillstånd erfordras” finns nu på vår lilla asfalterade bit av Ryssbodavägen mellan områdets olika delar.

Våra odlare har fått information i e-postutskick om hur de ska gå tillväga för att få parkeringstillstånd. Sätt tillståndet synligt i framrutan.

Det här gör vi efter att frågan kom upp på årsmötet. Vi kommer inte att ha någon särskild parkering för rörelsehindrade från början, men om det behovet uppstår så löser vi det.

Intern byteskö

Nu inför vi en intern byteskö.

Den kommer att fungera så här:
Ledig lott erbjuds till köande för internbyte i turordning. Den lott som då blir ledig går till den externa kön. Direkt när en lott blir ledig kommer ett mejl att gå ut till alla på den interna byteslistan. Svar ska vara inne inom den (ganska korta) tidsrymd som framgår i mejlet. Detta för att påskynda processen. En ny lott blir ju ledig direkt igen om någon tackar ja. Att inte svara på mejlet innebär ett nej-svar.

Länk för att anmäla sig till den interna byteskön

Informationen finns också på sidan För medlemmar