Välkommen till vårens arbetsdag 23 april

Välkommen till årets första arbetsdag söndag 23 april klockan 11–14

Missa inte att bli avprickad vid bordet när du kommer. I samband med det får alla också i present ett kuvert med fröer från Impecta. Ni får också tala om ifall ni vill delta i utlottningen av fribiljetter till Skansen. Vi har fått tio fribiljetter dit när vi blev medlemmar i Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar. Vi kommer att lotta ut de biljetterna vid fikat/grillningen efter arbetsdagen. Vid grillningen finns både vego- och köttkorv.

Tänk på detta:  

 • Ta med skruvdragare om du har, det är mycket som ska byggas.
 • Ta med egen mugg till kall dryck till fikastunden. Ta med egen varm dryck. 
 • Det som inte hinns med under arbetsdagen kan man under maj anmäla sig till att göra annan tid. Lista kommer på vad som inte blir klart.

Det vi kommer att jobba med är följande, fundera gärna i förväg på vad du vill göra.

 • Vi ska sätta takpapp på stolparna i staketet så att de håller längre
 • Kapa syrenhäck
 • Sätta upp nya lappar på staket som visar lottnummer
 • Spraymåla pinnarna som markerar lottgränserna
 • Bygga grindar (det fattas på några ställen)
 • Bygga ytterligare en inhägnad/uppsamlingsplats för organiskt material som löv och flis
 • Plocka skräp. De som plockar tar med sina påsar hem och ansvarar för att slänga dem själva.
 • Fixa fika och grillning
 • Sätta upp tak över grind (på ett ställe där den föll ner efter snöovädret i november)

Senare samma dag kommer det att vara visning av lediga lotter för de som står i vår kö.

Solidaritetskassa för medlemmar

Årsavgiften vi har på 900 kr kan för många kännas som väldigt lite pengar, medan för andra kan det vara svårt att få pengarna att räcka till den. Styrelsen vill att alla ska ha möjlighet att odla och ha en kolonilott. Därför har styrelsen upprättat en s.k. Solidaritetskassa, likt de som finns i många idrottsföreningar.

Hit kan alla som vill donera en slant för att bidra till att odlingsgrannar och vänner ska kunna fortsätta att odla och njuta av sin lott även under ekonomiskt tuffa perioder. Använd Swish till 0707578069 som tillhör vår kassör Lisa Adelsköld, skriv Solidaritetskassan som meddelande. Kanske har du för mycket squash eller vinbär och kan erbjuda grannar att ta, mot att de sätter in valfri slant i Solidaritetskassan?

Från kassan går det endast att få bidrag till årsavgiften, inte till några andra kostnader förknippade med odlandet eller föreningen.

Kassan är helt skild från föreningens ekonomi och pengarna finns inte på föreningens konto, utan sköts separat av kassören. En egen kassabok har upprättats där alla bidrag redovisas och styrelsen har full insyn i hur mycket medel som finns i kassan. Men det hela bygger ändå på tillit till oss i styrelsen.

Om det är så att en medlem har svårt att betala sin årsavgift så skickar man ett mejl till styrelsen (till odla.sft@gmail.com) och beskriver sin situation och ansöker om att få ta del av medel från kassan. Vi kommer inte kräva några intyg eller liknande. Beslut fattas av styrelsen.

Det kommer tyvärr inte gå att garantera att alla som söker får pengar. Det beror på hur mycket som finns i kassan. Det är inte först till kvarn som gäller, i stället delar vi inte ut något förrän precis vid datumet då avgifterna ska betalas in (i år 2023, 12 mars). På så sätt vet vi förhoppningsvis hur många som är i behov av stöd just det året. Och kan dela ut så rättvist det går.

Man ger som privatperson och helt frivilligt utifrån de förutsättningar vi beskriver. De som valt att ge får helt enkelt lita på att vi i styrelsen gör så gott vi kan och hjälper så mycket det går, där störst behov finns.

Om solidaritetskassan skulle avslutas sätts eventuella kvarvarande pengar in på föreningens bankkonto och kommer alla medlemmar till del.

Sammanfattning – så funkar Solidaritetskassan

 • Betala in till Solidaritetskassan med Swish till 0707578069 som tillhör vår kassör Lisa Adelsköld. Skriv Solidaritetskassan som meddelande
 • Sök bidrag ur Solidaritetskassan genom att skriva till vår förenings e-post  odla.sft@gmail.com som hanteras av styrelsens ordförande Katrin Holmberg.
 • Styrelsen beslutar gemensamt hur pengarna fördelas.

Bild från gemensam kompostworkshop som vi gjorde tillsammans med Orten odlar sommaren 2020.

Förra året med bina

I april 2022 fick medlemmarna (och konstnärerna) Josefin Sjöström och Jakob Hultin Rosenberg resebidrag från Konstnärsnämnden för att delta i en trädbiodlingsworkshop i Polen.

Josefin berättar:

En äldre form av biodling som praktiserats sen medeltiden i Europa har till viss del levt kvar som kultur i Polen, Belarus och Litauen.

Bikuporna tillverkas av trädstockar som hängs högt upp i träden och bina hålls på så vis i skogen. Superintressant och mycket lärorikt om en annan form av biodling där biodlaren tar ett steg tillbaka och låter bina bo i ett mer naturligt habitat.

bi-workshop i Polen Foto: Sjöström/Rosenberg
bikupa i träd Foto: Sjöström/Rosenberg

I somras städade jag ur kupan på koloniområdet och sanerade. Bisamhället från förra året överlevde inte förra vintern och det kan möjligen ha berott på nån form av svampangrepp, parasit eller virus. Tyvärr mycket vanligt.

Jag ville efter workshopen i Polen experimentera med att fånga in en svärm nu när kupan ändå stod tom. I Polen smorde vi insidan av stockarna med en blandning av vax och propolis så jag gjorde detsamma med vår kupa, efter grundlig sanering.

Fortsättning följer!

Foto: Sjöström/Rosenberg

Årsmöte och årsavgift

Årsmöte i vår förening hålls 12 mars i Skarpnäck. Alla medlemmar får kallelse och årsmöteshandlingar med e-post.

Senast till årsmötet, men gärna tidigare, ska årsavgiften vara betald. Avgiften är 900 kronor per år och betalas till plusgiro 4857543-5 eller Swish 123 064 39 65. Skriv vilket lottnummer betalningen gäller.

Höstarbete och miljösnack

Vi hade en fin höstarbetsdag idag.

Ingen ny uppsamlingsplats för löv kunde byggas eftersom jordankare saknades. Men staketet togs ner så allt är förberett.

När vi förstod att det är risk att en så stor flishög som vi hade kan självantända blev det fokus på att sprida ut den och vattna den.

Skyltar kom äntligen upp!

Sedan fick vi besök av Ingrid Rogblad från Koloniträdgårdsförbundet som berättade om miljödiplomering. Hon sa bland annat att ordet ”trädgårdsavfall” borde strykas ur ordlistor, det finns inget trädgårdsavfall — allt som vuxit kan bli jord igen. Och det är ju sant. Hon gick också runt på området med miljögruppen. Vi är nu klara för diplomering, men själva diplomet ska vi få vid ett annat tillfälle.

Höstens gemensamma arbetsdag

Söndag 25 september blir höstens arbetsdag. Vi samlas vid stugan klockan 11 och håller på till senast klockan 14. Sedan blir det korvgrillning.

I planerna för dagen: sätta upp skyltarna som gjordes i våras (ta gärna med skruvdragare!), ogräsrensning i gångar och andra gemensamma ytor, kolla staketet och ersätta murkna bräder, en grupp ska göra en underhållsplan för området, det sista med ängarna behöver fixas (nästa år jobbar vi på ett nytt sätt med dem) och vi tänker också att vi bygger ytterligare en uppsamlingsplats för löv bredvid den vi byggde 2021.

Det är meningen att alla lotter ska delta i minst en arbetsdag per år. Den som inte deltar i någon av årets arbetsdagar får betala en avgift. Under pandemi-åren tog vi inte ut straffavgift för då hade vi bara arbetsdagar på hösten. Men i år kommer vi att göra det.

Vårens gemensamma arbetsdag 24 april

På vårens gemensamma arbetsdag hade vi tänkt vi gå igenom våra vattenposter och fixa dem som läckte förra året. Nu blir det nog så att det blir gjort en annan dag. Men det kommer ändå helt klart att finnas saker att göra. Lite uppstädning runt stugan och vår uppsamlingsplats för löv står förstås på programmet. Möjligen bygger vi ytterligare en sådan. Den som kommer får se!

Samling kl. 11 vid stugan där det blir avprickning av deltagarna. Det gör vi både för att veta hur mycket korv (vego eller kött) mm vi ska köpa in till grillningen efteråt. Den börjar senast kl. 14, kanske tidigare om vi känner oss klara med jobbet. Vi prickar också av er för att ha koll på vilka som deltar. Det är ju meningen att alla lotter ska delta i minst en arbetsdag per år. Den som inte deltar i någon av årets arbetsdagar får betala en avgift. Under pandemi-åren tog vi inte ut straffavgift för då hade vi bara arbetsdagar på hösten. Men i år kommer vi att göra det.

Verksamhetsplan för föreningen 2022

På årsmötet 13 mars presenterade styrelsen denna verksamhetsplan och vi antog en budget som kommer göra det möjligt att genom föra den. Hela årsmötesprotokollet kommer att finnas senare under För medlemmar.

Under det kommande året vill vi fortsätta arbeta för bra förutsättningar för självständiga arbetsgrupper. Vi vill också uppmuntra mindre initiativ och nya idéer för att göra området funktionellt och trevligt. Det finns möjligheter att förbättra de gemensamma ytorna som inte är ängar.
Konkreta uppgifter som ska genomföras är:
• Gå igenom vattenkranarna, byta ut packningar där så behövs.
• Laga staket och ersätta delar.
• Göra gemensamma insatser mot mördarsniglar och åkersniglar på hela området.
• Arbetet för miljödiplomering fortsätter med målet att bli diplomerade för grundnivån.
• Nyhetsbrev skickas till medlemmarna när styrelsen har information att dela. Facebook-gruppen är ett komplement, men e-post är huvudkanalen.
• Införa gemensamt system för digital delning av dokument i styrelsen.
• Bygga ytterligare en uppsamlingsplats för organiskt material.

På årsmötet valdes också ny styrelse. Vilka som är med står på sidan Kontakt.

Årsmötet la också till två nya punkter på ordningsföreskrifterna för området.

Uppsamlingsplats för organiskt material som byggdes på höstens arbetsdag 2021.

Vårens viktiga dagar

Nu ligger området i vacker vintervila. Men här kommer vårens viktigaste datum för den som vill vara väl förberedd:

Avgift för 2022 ska vara betald senast 28 februari. Avgiften är 900 kronor.

Årsmöte 2022 kommer att hållas den 13 mars kl. 13. Kallelse och information om var mötet ska vara kommer till medlemmarna sex veckor innan.

Vårens gemensamma fixardag kommer att vara 24 april. Då ska vi reparera staketet och gå igenom alla vattenkranar, några läckte i höstas.